Privacydisclaimer


Privacy disclaimer

Deze privacy disclaimer is van toepassing op de website van BVBA Ameel Dirk.
BVBA Ameel Dirk respecteert de privacy van zijn bezoekers en draagt zorg voor alle persoonlijke informatie die u ons toevertrouwd.Gegevens verwerkingsverantwoordelijke

BVBA Ameel Dirk

Atlasstraat 7

8680 KOEKELARE


https://royalstar.be
info@royalstar.be

Doeleinden

De website verwerkt volgende gegevens in de context om contact met uw op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.
De volgende persoonsgegevens worden bewaard bij het aanmaken van een profiel en het kiezen van een product:


Verwerking

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig om het doel te realiseren. Uw gegevens worden ook niet langer dan één jaar bewaard.
De verwerkte gegevens kunnen meegedeeld worden aan dienstverleners. Dit enkel indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of de verwerking van één van de doeleinden.
U hebt altijd het recht in inzage en rectificatie van of wissing van uw persoongegevens, zolange deze niet tegenstrijdig is van een wettelijke of contractuele verplichting.
U, als betrokkene, heeft het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoude autoriteit indien uw de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik.